Uroczyste obchody 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

8 listopada 2018r.  w naszej szkole odbyły się uroczyste obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. W tym ważnym wydarzeniu wzięli udział uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście:

  • Pan Sławomir Adamiec – dyrektor Biura Organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej,
  • Pan Sławomir Szlachetka – Skarbnik Miasta Radomia,
  • Pan Sebastian Równy – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Radomiu,
  • Pani Emilia Romanowska – kierownik Referatu w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu,
  • Ksiądz Kanonik Stanisław Sikorski – proboszcz parafii pod wezwaniem Chrystusa Nauczyciela,
  • Ksiądz Sławomir Molendowski – wizytator Wydziału Katechetycznego,
  • Pani Danuta Kuźmiuk – dyrektor PSP nr 34 w Radomiu.

Pani dyrektor PSP nr 32 – Aleksandra Kaleta –  powitała przybyłych. Głos zabrali także zaproszeni goście.

Pan Sławomir Adamiec – dyrektor Biura Organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej, dyrektor PSP nr 32      w latach 1991 – 2006, inicjator nadania PSP nr 32 imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, krótko przypomniał historię szkoły. W imieniu Pani Minister Edukacji Narodowej – Anny Zalewskiej – złożył wieniec przed płytą Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Następnie wręczono nagrody  laureatom oraz finalistom Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Patriotycznej „Dla Niepodległej” zorganizowanego przez PSP nr 32.

Finałem uroczystości była inscenizacja „Polska to taka kraina, która w sercu się zaczyna”. Dostarczyła ona zebranym wielu wzruszeń. Wykonawcy otrzymali owacje na stojąco. Po części oficjalnej zebrani obejrzeli wystawę „Marszałek Józef Piłsudski”.